Latvijas elitārākās militārās vienības spēkus tuvākajos gados trīskāršos

SOF_LATVIA
  • By defencematters

SUV komandieris Juris Ušackis uzsver, ka Latviju var skart dažādi iespējamo draudu scenāriji, tāpēc šīm vienībām ir jābūt gatavām reaģēt uz jebkuru no tiem.

 

Gatis Kristovskis

Latvijas elitārākās vienības - Nacionālo bruņoto spēku (NBS) Speciālo uzdevumu vienības (SUV) - karavīri ir gatavi stāties pretim "zaļajiem cilvēciņiem", intervijā "Defence Matters" un aģentūrai LETA pauž SUV komandieris Juris Ušackis. Viņš uzsver, ka karavīru sagatavotības līmenis ļauj izpildīt uzdevumus tādā pašā līmenī kā rietumvalstīs un brīžiem pat vēl labāk. Ušackis atklāj, ka tuvākajos gados ir plānots palielināt vienību gandrīz trīs reizes. Vienlaikus izaicinājumus rada fakts, ka kopējais atlases un apmācību posmu psiholoģiskais un fiziskais spiediens, kā arī nepieciešamība domāt un mācīties atsijā lielāko daļu kandidātu. Komandieris akcentē, ka Latvijas apdraudējuma scenāriji ir daudz un dažādi un vienībai jābūt gatavai reaģēt uz visiem iespējamajiem scenārijiem. Tāpēc arī pretendentu atlase dienestam specvienībā ir ļoti strikta.

 

Kā ir mainījusies SUV loma atbilstoši aktuālajiem drošības izaicinājumiem?

Vienības loma palikusi nemainīga, proti, speciālo militāro operāciju veikšana Latvijas interesēs. Tāpat SUV uzdevums ir palīdzības sniegšana tiesībsargājošām institūcijām. Mainījies ir tas, ka SUV kļuvusi par vienu no galvenajām prioritātēm NBS attīstības plānos.

Vienības prioritātes pēc būtības nav mainījušās, un karavīri ir sagatavoti veikt dažāda veida uzdevumus. Tāpēc karavīru atlasē tiek prasīta kreativitāte un nestandarta domāšana. Mēs esam spējīgi īstenot tādus uzdevumus, kurus iepriekš neviens nav veicis. Būtiskākās izmaiņas ir tajā, ka, ņemot vērā drošības izaicinājumus, valsts ir devusi uzdevumu skaitliski palielināt SUV.

Mūsdienu bruņoto konfliktu risināšanā liels uzsvars likts uz speciālo operāciju spēkiem. Arī Krievija Ukrainā izmantojusi specvienību karavīrus. Kādus secinājumus esat izdarījuši par Krievijas izmantoto taktiku Ukrainā - vai nepieciešamības gadījumā spēsiet tikt galā ar "zaļajiem cilvēciņiem"?

Mēs pētām visu, kas notiek pasaulē un var attiekties uz vienības uzdevumiem. Esam pētījuši arī tādas militāras operācijas, par kurām informēts tikai šaurs cilvēku loks. Tāpat esam pētījuši pasaulē notikušos teroraktus. Ir skaidrs - ja vēlies uzvarēt, tad pretinieks jāiepazīst tikpat labi kā pašam sevi. Plānojot un veidojot apmācību procesu, noteikti ņemam vērā veikto analīzi par potenciālo pretinieku.

Mēs esam gatavi stāties pretim “zaļajiem cilvēciņiem”. Mēs, kā jebkura valsts, vērtējot apdraudējumus, gatavojamies tam, kā tos pārvarēt. Latvijas apdraudējuma scenāriji ir daudz un dažādi - gan nekonvecionāli, gan hibrīdtipa, gan asimetriski. Tam visam SUV atbilstoši gatavojas. SUV ir jābūt gatavai reaģēt uz visiem iespējamajiem apdraudējuma scenārijiem. Tāpēc arī pretendentu atlase dienestam specvienībā ir tik ļoti strikta.

Vai karavīru sagatavošanā tiek ņemtas vērā nedraudzīgu valstu specvienību apmācību metodes?

Protams, ka mēs sekojam līdzi citu valstu specvienību apmācību metodēm. Nav jāizgudro ritenis vienmēr no jauna pašam - cits jau to ir izdarījis un bieži vien dārgi par to samaksājis. Mēs savā sagatavošanā esam iekļāvuši visu noderīgāko pieredzi no citu valstu speciālo spēku apmācību metodēm, tomēr daudz kas ir pašu attīstīts un unikāls mūsu mentalitātei, veicamajiem uzdevumiem.

Lai arī sekojam līdzi nedraudzīgo valstu specvienību apmācību metodēm, lielāku ieguvumu dod ciešā sadarbība ar citu NATO valstu speciālajiem spēkiem, tā ir vide, kurā var apmainīties ar pieredzi un augt. Mums ir ļoti cieša un profesionāla sadarbība ar Lietuvas un Igaunijas speciālajiem spēkiem, ASV un Norvēģiju. Arī par mūsu apmācību metodēm nelielu ieskatu varēja gūt no nesen NATO uzņemtās dokumentālās filmas par SUV.

Mums bija nodoms par sevi atgādināt sabiedrībai, jo tuvākajos gados ir plānots SUV palielināt gandrīz trīs reizes. Parasti mēs publisku informāciju par sevi nesniedzam, jo mūsu trumpis ir tajā, ka pretinieks tikai attāli var nojaust par mūsu patiesajām spējām.

Līdz kādam līmenim ir iespējams kāpināt elites karavīra spējas, lai SUV potenciāls būtu spēcīgāks nekā pretiniekam?

Potenciāla veidošanas pamatā ir nācijas ģenētiskais mantojums un katra indivīda ģenētiskais kods. Karavīru fizisko sagatavošanu esam attīstījuši ļoti augstā līmenī. Savās programmās esam iekļāvuši labāko, kas pieejams no sportistu olimpiskā līmeņa - gan medicīnu, gan testus, gan apmācību metodes. Nav noslēpums, ka liela daļa potenciālo karavīru mēģinājuši vienībā iestāties ar vāju fizisko sagatavotību, taču mums ir sistēma, kā šo sagatavotību uzlabot.

Potenciāla paaugstināšana ir atkarīga no konkrētās vajadzības. Piemēram, ja mēs izvirzām konkrētas prasības peldētprasmei, tad esam vadījušies no ūdenstilpju platumiem Latvijā, jo primāri SUV karavīru uzdevums ir valsts aizsardzība. Izdzīvošana tiek mācīta mūsu mežos, un mēs necenšamies karavīrus sūtīt uz tuksnešiem vai džungļiem. Protams, ja starptautiskas operācijas rajons ir neierastā vidē, tad arī karavīru apmācību nodrošinām atbilstošā apvidū.

SUV karavīru individuālais un vienības kolektīvais sagatavotības līmenis atbilst izvirzītajiem NATO standartiem speciālajiem spēkiem, ko apliecina nesen veiktā sertifikācija.

Uz ko vienībā tiek likts uzsvars - fiziskās vai intelektuālās kapacitātes celšanu?

Pirmām kārtām uzsvars tiek likts uz intelektu, spēju domāt kreatīvi un risināt nestandarta situācijas, spēju apgūt jaunas prasmes jeb mācīties, kā arī morālo noturību. Tikai tad seko fiziskā kapacitāte. Karavīram nokļūstot vienībā, tiek veikti padziļināti testi un pārbaudes, kam seko sagatavošanās posms, kura laikā mēs strādājam pie tām jomām, kuras topošajam kaujiniekam ir vājākas. Vienības fiziskās un intelektuālās kapacitātes celšana notiek sabalansēti. Ir specialitātes, kurās fiziskās spējas ir ļoti svarīgas, un ir specialitātes, kurās dominēs pat ļoti augsta līmeņa specifiskas zināšanas.

Kādi ir pēdējo gadu iestājpārbaudījumu rezultāti un iemesli rekrūšu atbirumam?

SUV es varētu salīdzināt ar Latvijas olimpisko vienību – mums ir labākais, ko mūsu nācija spēj sagatavot. Es uzskatu, ka Latvijas vēsturiskā pieredze, sākot ar baltu ciltīm un latviešu strēlniekiem Pirmajā pasaules karā, beidzot ar mūsdienu latviešu karavīriem, liecina, ka latviešu karavīru kvalitāte ir augstā līmenī. To mums atzinušas augstas rietumvalstu sabiedroto spēku militārpersonas, un tas nav teikts, slēpjoties aiz politiskās pieklājības. Latvijas aizsardzības budžets nav liels, salīdzinot ar bagātajām valstīm, taču mēs ar savu sagatavotības līmeni spējam izpildīt uzdevumus tādā pašā līmenī kā rietumvalstis un brīžiem pat vēl labāk.

Jau gadiem ilgi situācija nav mainījusies, un aptuveni tikai 20% no pieteikušos skaita spēj izturēt iestājpārbaudījumus un sagatavošanas posmu. Šāds rādītājs ir atbilstošs mūsdienu situācijai un nav satraucošs.

Karavīru atlasē esam nonākuši pie atziņas, ka mūsdienās jauniešiem ir problēmas risināt pat vienkāršus sadzīviskus uzdevumus. Vienlaicīgi ir grūtības risināt nepazīstamas problēmas. Šķiet, ka jauniešiem nedaudz trūkst mērķtiecības. Jaunieši aprobežojas ar mērķi iestāties vienībā, bet pietrūkst mērķtiecības cīnīties par tālāko izaugsmi. Esmu novērojis, ka jaunieši līdzīgi rīkojas, stājoties augstskolā, - ja nesanāk iestāties arhitektos, tad mēģina citā specialitātē. Trūkst skaidra mērķa un absolūta fokusa uz to, ka viņš tiešām vēlas būt arhitekts. SUV instruktori ir arī nākuši pie atziņas, ka jaunieši nav gatavi ilgstošam procesam, lai spētu pierādīt sevi un sasniegtu izvirzīto mērķi. Ja par mērķi ir jācīnās ilgstoši, tad tas nav interesants. Pilna SUV kaujinieka kvalifikācijas apgūšana prasa vismaz trīs gadus, un daudzi tam nav gatavi.

Liels šķērslis ir veselības problēmas topošajam karavīram. Šajā jomā cilvēki dalās divās grupās, pirmkārt, jaunieši, kuri iepriekš ir trenējušies, taču atnāk ar traumām. Otrkārt, atnāk iepriekš netrenējušies cilvēki, un pārbaudījumu laikā viņam rodas veselības problēmas. Bieži topošajiem karavīriem konstatējam mugurkaula un sirds problēmas.

Runājot par pārbaudījumu veidiem, kuri topošajiem karavīriem sagādā vislielākos šķēršļus un kuriem jāgatavojas visnopietnāk, tie ir fobiju testi un, protams, ūdens testi. Tomēr kopējais atlases un apmācību posmu psiholoģiskais un fiziskais spiediens, kā arī nepieciešamība domāt un mācīties atsijā lielāko daļu kandidātu. Jauniešu sagatavotību un mērķtiecību ietekmē ģimene.

Kāda ir sieviešu un krievvalodīgo jauniešu interese par iestāšanos SUV?

SUV nav dzimumu diskriminācijas, lai gan iestāšanās prasības visiem ir vienādas. SUV 25 gadu vēsturē ir bijušas sievietes, kas pietiekami tālu karjeras veidošanā vienībā ir tikušas. Kaujas vienībās sieviešu nav, tomēr ir sievietes, kuras dien atbalsta un nodrošinājuma apakšvienībās, kur fiziskās prasības nav tik augstas kā kaujas apakšvienībā. Pēc tautības nevienu nešķirojam.

Publiski zināms, ka vienībā var apgūt 15 specialitātes. Ņemot vērā mūsdienu draudus, vai ir plānots ieviest arī kādas jaunas specialitātes?

Specialitātes vienībā pastāv vairāk, nekā minēts bruņoto spēku interneta vietnē. Publicējam tikai tās specialitātes, kuras varētu būt atpazīstamākas un ar kurām dienestam varētu piesaistīt jauniešus. Atnākot dienēt vienībā, mēs spējam jebkuram speciālistam nodrošināt interesantu dienestu - vai nu tā būtu medicīna, ķīmija, vai informācijas tehnoloģijas. Nenoliegšu, ka nereti/reizēm jauniešu uzskatus par apgūstamajām specialitātēm ir ietekmējuši sociālie mediji un asa sižeta filmas, kurās populārākais specvienības karavīrs ir snaiperis. Protams, ka, vērtējot apdraudējuma riskus, mēs mainām savas spējas, apmācību programmas un specialitātes, lai karavīrs kļūtu vēl vispusīgāks un vienība būtu gatava pastāvošajiem draudiem.

Sākoties notikumiem Ukrainā, aktualizējās jautājums par bruņoto spēku karavīru lojalitāti. Ņemot vērā specvienības nozīmīgo lomu krīzes brīdī, vai SUV seko līdzi savu karavīru lojalitātei?

Protams, ka sekojam, taču nekādu nelojalitāti neesam novērojuši. Dienests vienībā ir tik piesātināts, un no karavīra tiek prasīta tik liela atdeve, ka bez pilnīgas pārliecības par savu vietu valsts aizsardzībā to ilgi izturēt nebūtu iespējams. Tikai astoņu stundu darbs kādam no SUV karavīriem ir reti. Vienībā valda patriotisms, un apmācībā karavīriem ir skaidrs, kādiem mērķiem SUV ir domāta. Ikviens SUV karavīrs ir gatavs pilnībā cīnīties par savu valsti.

Pēdējo desmit gadu laikā vienība mācību laikā ir zaudējusi četrus karavīrus. Vai šajā laikā ir izdarīti atbilstoši secinājumi?

Esmu vienībā kopš 1993.gada, un notikušie nelaimes gadījumi ir liels zaudējums ne tikai ģimenēm, bet mums kā vienībai un valstij. Mēs no katra nelaimes gadījuma esam mācījušies, ir uzlabotas procedūras un apmācību metodes, kas, iespējams, ir ļāvis pasargāt citu karavīru dzīvības pat kaujas uzdevumos.

Lai mēs saglabātu spēju pārsteigt pretinieku ar negaidītām metodēm un paņēmieniem, viena no specifiskajām iezīmēm ir tā, ka darām daudz ko tādu, ko līdz šim neviens nav veicis un kam nav iepriekš izstrādātas pamācības. Ir jātrenējas tādos apstākļos, kādos paredzams karot, un tāpēc bieži vien apmācību procesā risks ir ļoti liels. Diemžēl mūsu pieredzē ir gadījušās situācijas, kuras nav bijis iespējams iepriekš paredzēt. Ar vienības pieredzi šādi negadījumu riski viennozīmīgi samazinās. Mēs esam ieviesuši un turpinām ieviest metodes un kontroles mehānismus, lai šādas traģēdijas neatkārtotos.